Miljöpolicy

Miljöpolicy

UNIMET AB har sedan länge haft som mål att minska miljöpåverkan av vår verksamhet och står under tillsyn av kommunalnämnd. Vad vi på Unimet gör:

 

 • INFORMATION
  Ge alla anställda tillräcklig information om företagets miljöpolicy och miljömål samt kunskap så att de har möjlighet att välja en så miljövänlig väg som möjligt i sitt arbete.
 • MILJÖORGANISATION
  Upprätthålla en adekvat miljöorganisation baserad på en helhetssyn som omfattar all verksamhet, samt ha miljöprogram för att skydda miljön och eftersträva minskade risker och resursutnyttjanden.
 • MILJÖMÅL
  Arbeta med aktuella miljömål genom kontinuerligt reviderade miljöprogram enligt vår övergripande ambition i policyn.
 • VAL AV LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS
  I möjligaste mån välja leverantörer och samarbetspartners utifrån vår egen miljöambition och därmed påverka dessa till låg miljöbelastning.
 • LAGAR OCH KRAV
  Se lagar och myndighetskrav som ett minimum i vårt miljöarbete.Kontakta oss