Hållbarhet

Unimet har sedan många år tillbaka haft som mål att minska miljöpåverkan av vår verksamhet och tänka hållbart. Därför har vi en miljöpolicy som alla våra medarbetare arbetar för. 


MILJÖPOLICY

Miljömål
Unimet ska arbeta löpande med aktuella miljömål genom kontinuerligt reviderade miljöprogram


Val av leverantörer och partners

Unimet ska i möjligaste mån välja lokala och svenska leverantörer och partners för att minska transporter och därmed miljöpåverkan. Vår ambition är att uppnå 100 % svensktillverkat råmaterial, vilket vi redan har uppnått i vår användning av stål.


Avfallssortering och retur

Unimet ska i möjligaste mån sortera allt avfall som uppkommer i verksamheten.


Information

Unimets anställda ska vara informerade om företagets miljömål och hur besluten ska tas för att följa företagets riktlinjer kring miljö.


PÅGÅENDE MILJÖPROJEKT

Just nu pågår ett projekt att förbereda så att vi inom en snar framtid ska kunna installera solceller på fastighetens tak. Detta för att minska vår energiförbrukning och därmed påverkan på vår miljö.